Persbericht

 

 

Prikkelende slogans vervangen door vriendelijkere reclame-uitingen

 

Frisse herstart Neuken Liqueur

 

Neuken Liqueur heeft met Stiva, Spirits NL en de reclamecodecommissie overeenstemming bereikt over haar reclame-uitingen. Belangrijkste uitkomst is dat alle partijen zich eraan conformeren dat Neuken Liqueur gewoon blijvend overal in Nederland gedistribueerd mag worden. De mensen achter het likeurtje hebben toegezegd hun slogans wat minder prikkelend en wat meer vriendelijk te zullen maken.

Er was enige heibel ontstaan tussen Neuken Liqueur en de andere partijen vanwege uitingen van het merk op sociale media. Dit bleek reden voor een klacht. Er is op geen enkel moment sprake geweest dat Neuken Liqueur verbannen of verboden zou worden in Nederland.

Keller Beyer Beverage Gbr., het bedrijf achter de likeur, zegt bij monde van manager Janis Keller dat hij erg blij is dat deze zaak is opgelost. We hebben natuurlijk nimmer welke regels dan ook willen overtreden. We wilden in onze reclame-uitingen wat prikkelen, een beetje plagen, een beetje opvallen. Toen ons duidelijk gemaakt werd dat we daarbij regels overtraden, hebben we onmiddellijk de foute posts verwijderd en vervangen door een aantal die meer vriendelijk van toon waren’.

Keller vervolgt deemoedig: ‘We erkennen de klacht en het besluit van de reclamecodecommissie. Daarnaast is Neuken Liqueur in contact met zowel Stiva als Spirits NL over aanpassing van de toon van onze toekomstige uitingen. We zijn erg, erg blij dat de lichte vertroebeling tussen deze organisaties en ons volledig is opgelost en dat wij geen enkele inbreuk op enige regelgeving plegen’.

Hij besluit blij met ander goed nieuws, speciaal voor slijters, retailers en natuurlijk de consumenten: ‘De Neuken Liqueur familie wordt uitgebreid met nieuwe miniflesjes’.

 

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age

- -